UWAGA!! UCI ostrzega przed próbami wyłudzenia hasła.

Prosimy o ignorowanie wszelkich listów dotyczących konta pocztowego w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT.

UWAGA!! Fałszywe listy z banku.

UCI ostrzega przed fałszywymi e-mailami z banku.

ZUT Webmail